Verzuimkosten te laag ingeschat door werkgevers

Werkgevers schatten de kosten van verzuim gemiddeld op 143 euro per dag per medewerker. In werkelijkheid blijkt een zieke werknemer de werkgever gemiddeld 250 euro per dag te kosten. Een verschil van risicoperceptie van ruim 60 procent.

Uit een recent onderzoek van de Baken Adviesgroep 

Werkgevers schatten de kosten van verzuim gemiddeld op 143 euro per dag per medewerker. In werkelijkheid blijkteen zieke werknemer de werkgever gemiddeld 250 euro per dag te kosten. Een verschil van risicoperceptie van ruim 60 procent.

Uit een recent onderzoek van deBaken Adviesgroeptevens dat werkgeversde indirecte kosten vaak onderschatten. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn toeslagen, de dertiende maand, de pensioenpremie, de kosten van vervanging en begeleiding, de arbodienst en de kosten van re-integratie.

Wilt u weten hoe u uw verzuimkosten beheerbaar kunt maken? Neem gerustcontactmet een van onze verzuimspecialisten op voor een vrijblijvend gesprek.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Cijfers ziektewet risico voor werkgevers

Afgelopen mei verscheen de laatste UWV-publicatie over de in- en uitstroom van sociale verzekeringsuitkeringen. Hoe groot is eigenlijk het Ziektewetrisico dat voor rekening van werkgevers komt?<br /> <br /> Om met het laatste te beginnen; de meeste Ziektewetuitkeringen worden niet rechtstreeks op ex-werkgevers verhaald. Zo'n 30 procent van

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraars beloven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.<br /> <br /> Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over

Lees verder
26-10-2022

Tijdschema BeZaVa

<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 september 2016<br /> <br /> <br /> UWV publiceert de premies werkhervattingskas<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 23 september 2016<br /> <br /> <br /> uiterste datum voor het aanvragen van een Ziektewetverzekering<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 23 september 2016<br /> <br /> <br /> uiterste datum voor het eventuele intrekking van de akkoordverklaring op onze aanbieding<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 oktober 2016<br /> <br /> <br /> uiterste datum voor het aanvragen het eigenrisicodragerschap Ziektewet

Lees verder
26-10-2022

UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen.<br /> <br /> Volgens UWV

Lees verder
26-10-2022

Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

 <br /> <br /> Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Lees verder