Tijdschema BeZaVa

1 september 2016


UWV publiceert de premies werkhervattingskas
23 september 2016


uiterste datum voor het aanvragen van een Ziektewetverzekering
23 september 2016


uiterste datum voor het eventuele intrekking van de akkoordverklaring op onze aanbieding
1 oktober 2016


uiterste datum voor het aanvragen het eigenrisicodragerschap Ziektewet

1 september 2016

UWV publiceert de premies werkhervattingskas

23 september 2016

uiterste datum voor het aanvragen van een Ziektewetverzekering

23 september 2016

uiterste datum voor het eventuele intrekking van de akkoordverklaring op onze aanbieding

1 oktober 2016

uiterste datum voor het aanvragen het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA (nieuwe uitreders) bij de Belastingdienst

1 oktober 2016

uiterste datum om een aanvraag voor eigenrisicodragerschap Ziektewet bij de Belastingdienst in te trekken

16 december 2016

uiterste datum voor het doorgeven van de keuze van relaties voor onze aanbiedingen

30 december 2016

uiterste datum voor aanleveren van de garantieverklaring aan de Belastingdienst (door verzekeraar)

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen. Volgens UWV

Lees verder
26-10-2022

Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

  Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Lees verder
26-10-2022

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker

Lees verder
26-10-2022

Loondoorbetaling kleine werkgevers gemakkelijker en goedkoper

Verplichting voor kleine ondernemers bij ziekte Kleine werkgevers hebben er moeite mee om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om medewerkers in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor

Lees verder
26-10-2022

Verzuim in Nederland stijgt

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het

Lees verder