Over Verzuimverzekeringen.nl

Werkgevers met personeel hebben de nodige wettelijke verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers. De loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee ziektejaren, de Wet verbetering Poortwachter, de vernieuwde Arbowet. Terwijl u graag met ondernemen bezig wilt zijn! Vanwege onze duidelijke focus zijn wij uitstekend in staat om u te helpen naar een passende ziekteverzuimverzekering.


Een voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende verzuim­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

Ontzettend snel en professioneel geadviseerd en geholpen. Irma is uitermate goed op de hoogte van hetgeen gewenst en noodzakelijk is. Denkt proactief mee en komt met een degelijk advies. Absoluut aan te raden.

Reactie van Vico de Kleijn

Jeroen van Lunsen heeft mij geduldig en vakkundig geholpen bij het vinden en afsluiten van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als zelfstandige software ontwikkelaar. Dank daarvoor!

Reactie van Adrien
In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

  • Loondoorbetaling
  • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
  • Re-integratiekosten
  • Vergoeding interventiekosten
  • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

  • De wachttijd of eigen risicotermijn
  • Fraude en opzet
  • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

Waarom verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

Verzuimverzekeringen.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Verzekeraars

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.