Een Verzuim­verzekering voor de juridische dienstverlening

Een ziekteverzuimverzekering is essentieel voor bedrijven in de juridische dienstverlening met personeel.

Een ziekteverzuimverzekering is om verschillende redenen essentieel voor bedrijven in de juridische dienstverlening. De loonkosten vormen vaak de belangrijkste kostenposten en deze lopen door vanwege de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van personeel. Een ziekteverzuim verzekering helpt om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen door financiële compensatie zodat vervangend personeel kan worden ingezet. Het hebben van een goede verzuimverzekering kan ook worden ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarde, bijvoorbeeld door deze bovenwettelijk aanvullend te verzekeren.

Het hebben van een goede ziekteverzuimverzekering kan ook helpen bij het werven van personeel en werknemers waarderen bij financiële ondersteuning bij ziekte.

Een verzuim­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

  • Loondoorbetaling
  • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
  • Re-integratiekosten
  • Vergoeding interventiekosten
  • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

  • De wachttijd of eigen risicotermijn
  • Fraude en opzet
  • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

De voordelen van verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.