Cijfers ziektewet risico voor werkgevers

Afgelopen mei verscheen de laatste UWV-publicatie over de in- en uitstroom van sociale verzekeringsuitkeringen. Hoe groot is eigenlijk het Ziektewetrisico dat voor rekening van werkgevers komt?

Om met het laatste te beginnen; de meeste Ziektewetuitkeringen worden niet rechtstreeks op ex-werkgevers verhaald. Zo'n 30 procent van

Afgelopen mei verscheen de laatste UWV-publicatie over de in- en uitstroom van sociale verzekeringsuitkeringen. Hoe groot is eigenlijk het Ziektewetrisico dat voor rekening van werkgevers komt?

Om met het laatste te beginnen; de meeste Ziektewetuitkeringen worden niet rechtstreeks op ex-werkgevers verhaald. Zo'n 30 procent van de uitkeringen in 2015 werd betaald aan ex-werknemers en kwam in aanmerking om te verhalen via de Ziektewetpremie. Als daar de zieke uitzendkrachten uit weg worden gehaald dan blijft 26 procent over. Dit jaar verwacht UWV dat 24 procent van de Ziektewetuitkeringen gaat naar werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan (exclusief uitzendkrachten). De overige uitkeringen gaan vooral naar zieke WW-gerechtigde werknemers (41 procent) en werkneemsters die ziek zijn in verband met zwangerschap of bevalling (20 procent). Een zeer stabiele groep Ziektewetontvangers blijkt de no-riskpopulatie. Zowel in 2014, 2015 en naar verwachting 2016 is hun aandeel in de Ziektewet 9 procent.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Verzekeraars beloven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval. Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over

Lees verder
26-10-2022

Tijdschema BeZaVa

1 september 2016 UWV publiceert de premies werkhervattingskas 23 september 2016 uiterste datum voor het aanvragen van een Ziektewetverzekering 23 september 2016 uiterste datum voor het eventuele intrekking van de akkoordverklaring op onze aanbieding 1 oktober 2016 uiterste datum voor het aanvragen het eigenrisicodragerschap Ziektewet

Lees verder
26-10-2022

UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen. Volgens UWV

Lees verder
26-10-2022

Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

  Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Lees verder
26-10-2022

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker

Lees verder