Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

 

Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening.
Als werkgever mét personeel (al vanaf één medewerker) maar zonder Verzuimverzekering/zonder Arbodienst is het van groot belang te realiseren welke verplichtingen u heeft als gevolg van deze wetgeving.


Zo heeft vanaf 1 juli 2017 iedere werknemer het recht op directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur. Medewerkers hebben ook recht op een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts; een belangrijke wijziging. Tevens moet de bedrijfsarts iedere werkplek kunnen bezoeken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wijzigingen om een idee te geven. Het gaat er vooral om dat elk bedrijf zich goed realiseert dat er meer verplichtingen komen

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker

Lees verder
26-10-2022

Loondoorbetaling kleine werkgevers gemakkelijker en goedkoper

Verplichting voor kleine ondernemers bij ziekte<br /> <br /> Kleine werkgevers hebben er moeite mee om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om medewerkers in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor

Lees verder
26-10-2022

Verzuim in Nederland stijgt

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het

Lees verder
26-10-2022

De Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit

Lees verder
26-10-2022

Tijdelijk geen verzuimoffertes mogelijk voor De Goudse en Bovemij ivm Coronavirus

Vanwege de extreme omstandigheden door het coronavirus is het bij Bovemij en De Goudse momenteel niet mogelijk om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekeraars geven aan momenteel niet adequaat te kunnen bepalen tegen welke condities zij nieuwe verzuimverzekeringen wensen af te sluiten. Hierdoor kunnen

Lees verder