Collectieve verzuimverzekeringen

Collectieve verzuimverzekeringen zijn in te delen naar twee verzekeringsvormen;

Conventionele verzuimverzekering

De conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Alle individuele verzuimgevallen vallen onder de verzekeringsdekking bij overschrijding van het gekozen eigen risico. Deze conventionele dekking is geschikt voor loonsommen van 1,- tot circa 750.000,- Euro per jaar. Bij de conventionele verzuimverzekering moeten alle mutaties in het personeelsbestand, ziekmeldingen en betermeldingen aan de verzekeraar worden doorgegeven.

Stopp loss verzuimverzekering

De Stopp loss verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico (behoud) op jaarbasis. Deze variant is geschikt voor ondernemingen met een loonsom van minimaal 500.000 Euro én voldoende financiële draagkracht. Het belangrijkste verschil met de conventionele dekking is dat u hier niet kiest voor een eigen risicotermijn van bijvoorbeeld 16 weken, maar dat u kiest voor een eigen behoud. Dit eigen behoud moet u zien als een maximaal bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat door de onderneming zelf is te dragen en te budgetteren. U accepteert bijvoorbeeld loonschade tot 100.000 Euro per jaar, daarboven draagt de verzekeraar het risico. Bij de stop-loss verzekering wordt de schadelast niet per individuele werknemer vastgesteld, maar wordt gekeken naar de totale schadelast.Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over verzuimverzekeringen en wat verzuimverzekeringen.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!