Collectieve verzuimverzekeringen

Collectieve verzuimverzekeringen zijn in te delen naar twee verzekeringsvormen. De conventionele verzuimverzekering met een eigen risico in dagen en de stop-loss verzekering met een eigen risico op jaarbasis.

Collectieve verzuimverzekeringen zijn in te delen naar twee verzekeringsvormen;

Conventionele verzuimverzekering

De conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Alle individuele verzuimgevallen vallen onder de verzekeringsdekking bij overschrijding van het gekozen eigen risico. Deze conventionele dekking is geschikt voor loonsommen van 1,- tot circa 750.000,- Euro per jaar. Bij de conventionele verzuimverzekering moeten alle mutaties in het personeelsbestand, ziekmeldingen en betermeldingen aan de verzekeraar worden doorgegeven.

Stop loss verzuimverzekering

De Stop-loss verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico (behoud) op jaarbasis. Deze variant is geschikt voor ondernemingen met een loonsom vanaf 500.000 Euro én voldoende financiële draagkracht. Het belangrijkste verschil met de conventionele dekking is dat u hier niet kiest voor een eigen risicotermijn van bijvoorbeeld 16 weken, maar dat u kiest voor een eigen behoud. Dit eigen behoud moet u zien als een maximaal bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat door de onderneming zelf is te dragen en te budgetteren. U accepteert bijvoorbeeld loonschade tot 100.000 Euro per jaar, daarboven draagt de verzekeraar het risico. Bij de stop-loss verzekering wordt de schadelast niet per individuele werknemer vastgesteld, maar wordt gekeken naar de totale schadelast.

In de basis moeten alle medewerkers worden opgegeven aan de verzuimverzekeraar. Hier is uw premie immers op afgestemd. In beperkte mate zijn er mogelijkheden om alleen werknemers met een salaris boven de 7.500,- EUR te verzekeren.

Een verzuim­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Erg prettig contact met Rob gedurende de aanvraag van een AOV. Afspraken worden nagekomen en de informatieverstrekking is duidelijk, geen sprake van een overload aan 'verwarrende' informatie. Zeker aan te bevelen.

Reactie van Robert

Jeroen van Lunsen heeft mij snel en enorm goed geholpen. Binnen kortst mogelijke tijd had hij voor mij de best passende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gevonden. Enorm bedankt Jeroen voor je inlevingsvermogen en vinden van de juiste verzekeraar.

Reactie van Robin
In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

  • Loondoorbetaling
  • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
  • Re-integratiekosten
  • Vergoeding interventiekosten
  • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

  • De wachttijd of eigen risicotermijn
  • Fraude en opzet
  • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

De voordelen van verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van verzuim­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.