Wat is een verzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering (ook wel ziekteverzuimpolis genoemd) is een verzekeringsproduct dat bedrijven en werkgevers beschermt tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim bij hun werknemers.

De ziekteverzuimverzekering vergoedt de directe loonschade bij ziekteverzuim binnen uw bedrijf vanwege de wettelijke loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee jaar. De verzuimverzekering wordt vaak aangeboden met arbodienstverlening zoals preventie, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding. Aanvullend bij de ziekteverzuimverzekering kan vaak worden gekozen voor verhaalservice en aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Naast de loonschade voor u als werkgever is ook inkomstenderving vanuit werknemersperspectief collectief te verzekeren . Deze aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen laten wij bij een eerste behandeling van uw offerteverzoek buiten beschouwing. Vanuit bijvoorbeeld CAO verplichting kan het wenselijk zijn om ook het werknemersperspectief te verzekeren.

Een verzuim­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Enorm fijn om bij hen verzekerd te zijn. De telefoon wordt altijd opgenomen, er wordt snel gehandeld als het nodig is en Jeroen denkt altijd met je mee. Blij met de dienstverlening.

Reactie van Ramona Moerkerken

Professioneel en duidelijk advies gekregen over mijn afgesloten verzekering. Een erg fijn contact gehad met Jeroen.

Reactie van Michaël Janssen
In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

  • Loondoorbetaling
  • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
  • Re-integratiekosten
  • Vergoeding interventiekosten
  • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

  • De wachttijd of eigen risicotermijn
  • Fraude en opzet
  • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

De voordelen van verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van verzuim­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.