UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen.

Volgens UWV

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen.

Volgens UWV ontwikkelen de premies voor werkgevers die bij deze instantie voor de WGA en Ziektewet zijn verzekerd zich volgens verwachting. De gemiddelde premie van de publieke WGA-verzekering voor 2017 stijgt 0,03 procentpunt ten opzichte van die voor 2016. Bij de ZW-premie gaat het om een stijging met 0,01 procentpunt.

Gemiddelde WGA-premie stijgt naar 0,74%

De gemiddelde WGA-premie gaat van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Volgens UWV komt dit doordat de WGA nog altijd in opbouw is. Werkgevers die al langer bij UWV verzekerd zijn, zien hun premie hierbij harder stijgen dan gemiddeld, namelijk met 0,05%-punt. Van alle publiek verzekerde werkgevers krijgt 38% met een stijging van de WGA-premie te maken. Voor 13% blijft de premie gelijk en 49% mag zich verheugen over een daling. Met betrekking tot het aantal eigenrisicodragers voor de WGA gaat UWVuit van een stabilisatie.

Gemiddelde ZW-premie daalt naar 0,35%

Bij de Ziektewet daalt de gemiddelde premie van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Dit is te danken aan de toename van het eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2016, die naar verwachting zal doorzetten in 2017. Door deze tendens neemt niet alleen de totale loonsom van bij UWV verzekerde werkgevers af, maar dalen ook hun gezamenlijke uitkeringslasten. Ook de gemiddelde sectorale premie voor kleine werkgevers vertoont een licht neergaande lijn. Van de publiek verzekerde werkgevers krijgt 85% te maken met een daling van de ZW-premie en 14% met een stijging.

Meer informatie;

• Bekijk de volledigeNota gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

 <br /> <br /> Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Lees verder
26-10-2022

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker

Lees verder
26-10-2022

Loondoorbetaling kleine werkgevers gemakkelijker en goedkoper

Verplichting voor kleine ondernemers bij ziekte<br /> <br /> Kleine werkgevers hebben er moeite mee om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om medewerkers in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor

Lees verder
26-10-2022

Verzuim in Nederland stijgt

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het

Lees verder
26-10-2022

De Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit

Lees verder