Verzekeraars beloven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.

Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval.

Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over de manier waarop de premie wordt berekend en de factoren die daarop van invloed zijn. Volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding krijgen werkgevers daardoor een beter inzicht en reëler verwachtingspatroon van de dienstverlening en de verzuimproducten.De afspraken uit het convenant worden verwerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari 2017 gaat gelden voor de leden van het Verbond.

Beperkte expertise
Een van de redenen om het convenant op te stellen is dat kleine werkgevers weinig te maken krijgen met langdurig zieke werknemers. "Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede 'ontzorgende' polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen." Omdat de verzuimpremie soms grotendeels gebaseerd is op het eigen schadeverleden, daalt de premie als er langere tijd geen uitkeringen worden gedaan. "Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop."

Wij adviseren standaard mede op basis van bovenstaande aspecten. Meer weten of een offerte opvragen? Klik dan hier.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Tijdschema BeZaVa

1 september 2016 UWV publiceert de premies werkhervattingskas 23 september 2016 uiterste datum voor het aanvragen van een Ziektewetverzekering 23 september 2016 uiterste datum voor het eventuele intrekking van de akkoordverklaring op onze aanbieding 1 oktober 2016 uiterste datum voor het aanvragen het eigenrisicodragerschap Ziektewet

Lees verder
26-10-2022

UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen. Volgens UWV

Lees verder
26-10-2022

Wijziging Arbowetgeving per 1-7-2017

  Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. Deze nieuwe wet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de

Lees verder
26-10-2022

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Daarmee ligt het nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven. Werknemers zijn niet alleen vaker

Lees verder
26-10-2022

Loondoorbetaling kleine werkgevers gemakkelijker en goedkoper

Verplichting voor kleine ondernemers bij ziekte Kleine werkgevers hebben er moeite mee om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om medewerkers in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor

Lees verder