Premies en kosten verzuimverzekering

De premies en kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren. Laat u goed informeren en adviseren!

De premies en kosten van de verzuimverzekering zijn afhankelijk van diverse factoren;

 • Branche/ sector indelingvan uw onderneming
 • Leeftijdsopbouw van uw personeelsbestand
 • Verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar
 • Hoogte van de verzekeringsdekking
 • Werkgeverslasten wel /niet meeverzekerd
 • Zoekt u een losse verzuimverzekering of een geïntegreerd geheel met arbodienst en verzuimmanagement?
 • Heeft u veel parttimers op de loonlijst et cetera

De premie van de ziekteverzuimverzekering wordt in de offerte weergegeven als percentage X loonsom.Offertes lijken hierdoormakkelijk met elkaar tevergelijken. Toch is dit niet juist doordat:

 • Enkele verzuimverzekeraars werken met starterskorting (oplopende premie)
 • Enkele verzuimverzekeraars producten aanbieden inclusief arbodienst en verzuimmanagement
 • Veel verzuimverzekeraars de premiestelling kunnen aanpassen aan de schadecijfers binnen de sector ondanks uw nette schadecijfers
 • De bijkomende kosten van interventie door arbodienst sterk verschillen
 • Re-integratievergoedingen sterk kunnen verschillen per verzekeraar

Tips

 • Zorg voor melding van zieke werknemers binnen 1 werkdag (voorkom extra wachttijd)
 • Budgeteer en reserveer aan de hand van het premiepercentage bij groei van uw onderneming
 • Bij bovengemiddelde mutaties kanverstandig zijn om tussentijds aanpassing op de polis te laten doorvoeren

Een verzuim­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Enorm fijn om bij hen verzekerd te zijn. De telefoon wordt altijd opgenomen, er wordt snel gehandeld als het nodig is en Jeroen denkt altijd met je mee. Blij met de dienstverlening.

Reactie van Ramona Moerkerken

Jeroen heeft mij zeer prettig geholpen bij het vinden van BAV en AVB. Goed advies en kan het daarom iedereen aanraden.

Reactie van KOME
In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

 • Loondoorbetaling
 • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
 • Re-integratiekosten
 • Vergoeding interventiekosten
 • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

 • De wachttijd of eigen risicotermijn
 • Fraude en opzet
 • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

De voordelen van verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van verzuim­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.