Een verzuim­verzekering voor de financiele dienstverlening

Een ziekteverzuimverzekering is essentieel voor bedrijven met personeel in de financiële dienstverlening.

Een ziekteverzuimverzekering is om verschillende redenen essentieel voor bedrijven in de financiële dienstverlening. De loonkosten vormen vaak de belangrijkste kostenposten en deze lopen door vanwege de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van personeel. Een ziekteverzuim verzekering helpt om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen door financiële compensatie zodat vervangend personeel kan worden ingezet. Het hebben van een goede verzuimverzekering kan ook worden ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarde, bijvoorbeeld door deze bovenwettelijk aanvullend te verzekeren.

Het hebben van een goede ziekteverzuimverzekering kan ook helpen bij het werven van personeel en werknemers waarderen bij financiële ondersteuning bij ziekte.

Een voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende verzuim­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

  • Loondoorbetaling
  • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
  • Re-integratiekosten
  • Vergoeding interventiekosten
  • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

  • De wachttijd of eigen risicotermijn
  • Fraude en opzet
  • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering

Waarom verzuimverzekeringen.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

Verzuimverzekeringen.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.