Verzuim in Nederland stijgt

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het verzuim in het laagst bij organisaties met maximaal 200 werknemers. Maar ook hier is een stijging ten opzichte van 2017 (3,5%) en 2016 (3,3%).

Zorgelijk
Uit cijfers blijkt dat het verzuim blijft stijgen ondanks de groei van de economie. En hoe meer medewerkers, hoe hoger het verzuim is. Ook de verzuimfrequentie ligt hoger naarmate de organisatie meer werknemers in dienst heeft: 0,27 ziekmeldingen per werknemer per jaar bij kleine organisaties tot 1,02 keer bij grote.
Het verzuim is het hoogst in de zorg en in de niet-commerciële dienstverlening.

De reden voor lager verzuim bij kleinere bedrijven kan liggen in de betrokkenheid van werknemers. De gevolgen van het verzuim zijn echter vaak groter dan bij grotere werkgevers. Denk hierbij aan productieverlies en extra werkdruk op de collega's die het werk van de verzuimende collega moeten overnemen. En de kosten van verzuim drukken zwaarder op de organisatie.

Psychische klachten
Een belangrijke oorzaak van het gestegen verzuim is de langdurige griepgolf van begin 2018, Bij langdurend verzuim maken psychische klachten 30% van het totaal uit en dit komt neer op een verzuimduur van gemiddeld 225 dagen. Bij kleinere werkgevers tot 200 werknemers bestaat hiervan 25% uit stressgerelateerde klachten, zoals overspannenheid en burn-outklachten. Ten opzichte van 2017 (24%) en 2016 (22%) is dit ook gestegen. Deze vorm van langdurig verzuim is echter wel door werkgevers te beïnvloeden.

De in 2017 gewijzigde Arbowet en het aangescherpte toezicht van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) hebben nog niet gezorgd voor een dalend verzuim.

Bron: Arboned

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

De Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit

Lees verder
26-10-2022

Tijdelijk geen verzuimoffertes mogelijk voor De Goudse en Bovemij ivm Coronavirus

Vanwege de extreme omstandigheden door het coronavirus is het bij Bovemij en De Goudse momenteel niet mogelijk om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekeraars geven aan momenteel niet adequaat te kunnen bepalen tegen welke condities zij nieuwe verzuimverzekeringen wensen af te sluiten. Hierdoor kunnen

Lees verder
26-10-2022

Ook de Amersfoortse neemt acceptatie maatregelen op ziekteverzuimverzekering

Verzekeraar De Amersfoortse heeft  (19-3-2020) een aantal acceptatie maatregelen aangekondigd rondom de ziekteverzuimverzekeringen;<br /> <br /> <br /> Tijdelijk handmatige beoordeling offerteverzoeken ziekteverzuimverzekering dus langere verwerkingstijden<br /> Minimale wachttijd bedraagt voorlopig 30 dagen<br /> Voorlopig geen acceptatiemogelijkheden voor Stop-loss variant<br /> Bestaande verzekerden kunnen tijdelijk geen risicoverzwaring laten doorvoeren<br />

Lees verder
26-10-2022

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen van de verzekeraar, zoals de mogelijkheid een betaalregeling af te spreken.<br /> <br /> Ondernemers met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kunnen tijdelijk

Lees verder
26-10-2022

AXIS - Verzuim Totaal Op Maat

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk

Lees verder