De Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit de koker van Sociale Zaken in elk geval aanbieden.

Wat biedt de Verzuim-ontzorgverzekering?

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daartoe heeft zijn ministerie met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars aan de hand van een convenant de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd in een convenant dat door de drie partijen is ondertekend.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering?

In het convenant zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen.

  1. Zo moet de re-integratiedienstverlening gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  2. Daarnaast is het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd.
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  4. De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie overals het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen.
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Voor welke klanten is de verzekering bedoeld?

Het belangrijkste doel van de Verzuim-ontzorgverzekering is dat kleine werkgevers alle benodigde dienstverlening krijgen die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Zowel werkgevers als werknemers mogen rekenen op een optimale ondersteuning van de casemanager die een centrale rol heeft. Deze casemanager wordt aangesteld door de verzekeraar en regisseert bij langdurig verzuim het hele proces. Ook zijn er bindende afspraken gemaakt over de gevolgen van ziekteverzuim voor de premie, zodat de werkgever niet voor verrassingen kan komen te staan.Let op;Ondanks dat verzekeraars veel werk uit handen kunnen nemen, blijven werkgevers volgens de wet verantwoordelijk om een zieke werknemer te re-integreren, zelfs met een Verzuim ontzorgverzekering.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Tijdelijk geen verzuimoffertes mogelijk voor De Goudse en Bovemij ivm Coronavirus

Vanwege de extreme omstandigheden door het coronavirus is het bij Bovemij en De Goudse momenteel niet mogelijk om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekeraars geven aan momenteel niet adequaat te kunnen bepalen tegen welke condities zij nieuwe verzuimverzekeringen wensen af te sluiten. Hierdoor kunnen

Lees verder
26-10-2022

Ook de Amersfoortse neemt acceptatie maatregelen op ziekteverzuimverzekering

Verzekeraar De Amersfoortse heeft  (19-3-2020) een aantal acceptatie maatregelen aangekondigd rondom de ziekteverzuimverzekeringen; Tijdelijk handmatige beoordeling offerteverzoeken ziekteverzuimverzekering dus langere verwerkingstijden Minimale wachttijd bedraagt voorlopig 30 dagen Voorlopig geen acceptatiemogelijkheden voor Stop-loss variant Bestaande verzekerden kunnen tijdelijk geen risicoverzwaring laten doorvoeren

Lees verder
26-10-2022

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen van de verzekeraar, zoals de mogelijkheid een betaalregeling af te spreken. Ondernemers met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kunnen tijdelijk

Lees verder
26-10-2022

AXIS - Verzuim Totaal Op Maat

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk

Lees verder
26-10-2022

Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) wijzigen. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in het Staatsblad. De

Lees verder