AXIS - Verzuim Totaal Op Maat

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

VTOM geeft keuze vrijheid door de werknemers te verdelen in twee loongroepen:

 • Personeel met een totaal SV-loon van meer dan € 7.500 per jaar (Premium Plus)
 • Personeel met een totaal SV-loon van minder dan € 7.500 per jaar (Premium)

De Premium Plus groep met meer dan € 7.500 jaarloon dient altijd verzekerd te worden. De Premium groep met minder dan € 7.500 jaarloon mag meeverzekerd worden.

Voor beide groepen is de volledige conventionele verzuimdekking van toepassing. Zo ondervangen we eventuele salarisstijgingen en is het personeel met meer dan € 7.500 jaarloon automatisch meeverzekerd. Dit betekent dat de ondernemer kan kiezen om alle werknemers met een lager salaris dan € 7.500 op jaarbasis buiten de verzekering te houden en hiermee de te verzekeren loonsom te beperken. Voorbeeld: Een onderneming heeft 4 fulltimers, 2 parttimers en 4 oproepkrachten met allen een hoger SV-jaarloon dan € 7.500 per jaar. Deze groep valt onder de Premium Plus verzekering en heeft een conventionele verzuimdekking. De onderneming heeft daarnaast nog 8 nul-uren contracten waarbij het oproepbare personeel minder dan € 7.500 per jaar verdient. Deze groep valt onder de Premium verzekering. Voor deze groep zijn twee mogelijkheden: 1. De groep wordt niet meegenomen in de verzekering waardoor de loonsom (en dus premie) wordt beperkt. 2. De groep wordt wel meegenomen in de verzekering maar krijgt een aanzienlijk lagere premie omdat de kans op langdurig verzuim lager is. *Premium en Premium Plus geven dezelfde dekking en hebben beide een uitkering van maximaal 104 weken vanaf het eerste moment van verzuim.

Ondernemer/DGA meeverzekeren Indien de onderneming minimaal 4 medewerkers in dienst heeft bestaat de mogelijkheid om de ondernemer/DGA mee te verzekeren op de verzuimverzekering. De premie is leeftijdsafhankelijk en kent vaste verzekerde sommen. Er is geen medische keuring noodzakelijk alleen psychische klachten zijn uitgesloten.

HR, Verzuim- en Arbo opvolging Bij het Verzuim Totaal Op Maat pakket is afname van de verzuim- en Arbo opvolging via onze vaste partner PersonPlus verplicht. Het polis pakket omvat bovenstaande producten naar keuze, inclusief de bijbehorende diensten van PersonPlus. Belangrijke punten binnen de dienstverlening van PersonPlus zijn: - Onbeperkte helpdesk voor zowel medewerker als werkgever voor alle vragen rondom contract, wetgeving en CAO. - Ziekmeldingen worden direct vanaf de eerste ziektemelding opgevolgd. - Ziekmeldingen worden op de eerste ziektedag door PersonPlus bij de verzekeraar gedaan. Dit bespaart uw verzekerde tijd en moeite. - Onderhoud van de contacten met de Arbo-arts, inclusief begeleiding van werkgever en werknemer. - Opstellen van een plan van aanpak m.b.t. re-integratie of uitstroming.

Voor wie kunt u deze verzekering aanvragen?

Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is voor verschillende doelgroepen beschikbaar, waarbij de sector indeling van het UWV is aangehouden. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan:

 • Detailhandel en ambachten
 • Grootwinkelbedrijf
 • Banken
 • Verzekeringswezen en ziekenfondsen
 • Uitgeverij
 • Groothandel I + II
 • Zakelijke dienstverlening I + II + III
 • Culturele instellingen
 • Telecommunicatie Premie en naverrekening

Bij het aangaan van de verzekering wordt de premie gebaseerd op de UWV sectorcode en de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar. Maatwerk is mogelijk. Elk kalenderjaar wordt de premie geïndexeerd en herzien volgens de bonus/malus staffel die u in de voorwaarden kunt terugvinden.

Direct uw offerte verzuimverzekering aanvragen? Klik hier of bel ons op telefoonnummer 0342-401954.

Verzekeringskaart VTOM

Polisvoorwaarden VTOM

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) wijzigen. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in het Staatsblad. De

Lees verder
28-11-2022

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte. De

Lees verder
21-06-2023

Wijziging Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, schrijft: "Het is belangrijk

Lees verder
06-03-2024

OCTAS presenteert 3 varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Lees verder