MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte.

De

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte.

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is sinds 1 januari 2020 op de markt. Dit verzekeringsproduct biedt kleine werkgevers naast dekking van het financiële risico bij ziekte van werknemers ook ondersteuning bij de verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.

De minister: "Zowel het Verbond van Verzekeraars als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen positieve signalen over het verzekeringsproduct. Verzekeraars zien dit ook terug in de klanttevredenheidsscores. Elementen uit de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering worden tevens onderdeel van al langer bestaande verzuimverzekeringsproducten. De uitbreiding van de bestaande verzuimverzekeringen is dan ook een gunstig effect van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

"Voor 2022 verwachten verzekeraars een verdere groei van het gebruik van het product. MKB-Nederland heeft de campagne 'Loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn' verlengd en draagt zo bij aan het vergroten van de bekendheid. Ik ben voornemens om in 2023 een onderzoek te laten uitvoeren naar de verzekeringsgraad onder (kleine) werkgevers. Dit onderzoek moet inzicht geven waar (kleine) werkgevers zich tegen verzekeren en hoe zich dat verhoudt tot de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering." Meer weten over een MKB verzuim ontzorgverzekering? Bel onze specialisten op 0342-401945 of stuur ons uw contactverzoek per mail.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

06-03-2024

OCTAS presenteert 3 varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Lees verder