Wijziging Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, schrijft: "Het is belangrijk

Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Dit staat in eennieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, schrijft: "Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel."

Gesprek bevorderen

Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 dus verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Van Gennip: "Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is."

Bijdragen aan succesvol traject

De nieuwe regeling legt volgens de minister vast wat nu vaak al de praktijk is. "Zij is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject." De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Bron: Amweb

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

06-03-2024

OCTAS presenteert 3 varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Lees verder