Wat verzeker ik met een verzuimverzekering?

De ziekteverzuimverzekering vergoedt de directe loonschade bij ziekteverzuim binnen uw bedrijf vanwege de wettelijke loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee jaar. De verzuimverzekering wordt vaak aangeboden met arbodienstverlening zoals preventie, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding. Aanvullend bij de ziekteverzuimverzekering kan vaak worden gekozen voor verhaalservice en aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.   

Naast de loonschade voor u als werkgever is ook inkomstenderving vanuit werknemersperspectief collectief te verzekeren . Deze aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen laten wij bij een eerste behandeling van uw offerteverzoek buiten beschouwing. Vanuit bijvoorbeeld CAO verplichting kan het noodzakelijk blijken om eveneens het werknemersperspectief op bepaalde wijze te verzekeren.

 Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over verzuimverzekeringen en wat verzuimverzekeringen.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!