De Amersfoortse (ASR) biedt als inkomensverzekeraar vanzelfsprekend haar ziekteverzuimverzekering aan binnen een compleet pakket met hierin Rechtsbijstand, Zorgmanagement, het IVA-excedent, en de WGA aanvulling. De prijsstelling is doorgaans zeer marktconform. De Amersfoortse kent voor de Verzuimverzekering uitkering bij schade per maand.

Specifieke punten van de Amersfoortse verzuimverzekering;

 • In- en uitdienstmeldingen en salariswijzigingen moeten direct online worden doorgeven via extra-net. Niet aangemeld is strikt genomen geen verzekeringsdekking!
 • Geen jaarlijkse na verrekening door "real time" werknemersbestand en actuele loonsom
 • De premie blijft gedurende 3 jaar ongewijzigd (en-bloc wijzigingen uitgezonden) waarbij premiepercentage bij aanvang en 3 jaarlijks zal worden bepaald aan de hand van medewerkersbestand, sector gegevens en het risicoprofiel van de onderneming
 • Uitkeringsberichten, goedkeuring en declaraties voor interventies worden via extra-net verwerkt
 • Extra voordeel mogelijk met a.s.r. Vitality (bewegingsprogramma dat klanten beloont als ze meer en vaker bewegen)
 • Combinatievoordeel mogelijk met collectieve zorgverzekering (Doorgaanverzekering werkgevers)

Per 19 april 2021 zal De Amersfoortse ophouden als ASR label en verder gaan onder de naar ASR.

Verzekeraars van verzuim­verzekering­en

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

 • Loondoorbetaling
 • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
 • Re-integratiekosten
 • Vergoeding interventiekosten
 • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

 • De wachttijd of eigen risicotermijn
 • Fraude en opzet
 • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering