Nationale Nederlanden biedt voldoende mogelijkheden tot maatwerk op haar verzuimverzekeringen. Modulair is beschikbaar;

 • Module Ziekteverzuim MKB uitgebreid
 • Module Ziekteverzuim Basis

De Ziekteverzuim MKB uitgebreid voldoet aan de wettelijke verplichtingen het heeft het keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering van het Verbond van Verzekeraars. De kenmerken van deze verzuimverzekering zijn;

 • met de meeverzekerde arbodienstverlening is er een één loket functie bij ziekmelding én geen aanvullende rapportages nodig om een vergoeding van het loon te ontvangen;
 • een volledige vergoeding bij interventies als de bedrijfsarts of de casemanager deze inzet;
 • een stabielere premie van de verzuimverzekering heeft, omdat het effect van het eigen verzuim op de premie gemaximeerd is;
 • maximale ondersteuning door de casemanager voor bedrijf én werknemers;
 • u kunt kiezen uit één van de vier gecertificeerde arbodienstverleners;
 • eenvoudig via Meldverzuim een werknemer ziek- of beter meldt en maandelijks de vergoeding voor het doorbetaalde loon ontvangt;
 • juridische bijstand krijgt bij een conflict met zijn werknemer over de loondoorbetalingsverplichtingen of over de re-integratieverplichtingen;

Voor werkgevers met een loonsom vanaf € 1.250.000,- heeft Nationale Nederlanden mogelijkheden voor de stop loss variant Calamiteiten. Wanneer u kiest voor de module Ziekteverzuim Calamiteiten zal Nationale Nederlanden het loon vergoeden dat de werkgever doorbetaald aan zieke werknemers in een heel jaar, na aftrek van het eigen behoud.

Nationale Nederlanden heeft met verschillende brancheorganisaties en voor diverse beroepsgroepen mantelcontracten afgesloten met een gemiddelde korting van 7.5% op de premie.

Verzekeraars

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

 • Loondoorbetaling
 • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
 • Re-integratiekosten
 • Vergoeding interventiekosten
 • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

 • De wachttijd of eigen risicotermijn
 • Fraude en opzet
 • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering