Allianz inkomensverzekeringen heeft met de Allianz InkomensCombinatie ruim voldoende mogelijkheden voor maatwerk bij verzuim- en WIA-verzekeringen . Naast de standaard conventionele dekking en de stop loss variant heeft Allianz de aanvullende diensten en producten:

 • ContinuïteitCare
 • Allianz WGA Aanvulling
 • Allianz WGA Aanvulling Plus
 • Allianz WIA Excendentverzekering
 • Allianz WIA Compactverzekering

Vanaf twee dekkingen vervalt de termijntoeslag bij termijnbetaling en ontvangt u pakketkorting. Allianz werkt samen met ArboNed maar accepteert het ook als u gebruik wilt blijven maken van uw bestaande arbodienst. Vanaf 25 medewerkers en een minimale loonsom van € 750.000,- biedt Allianz de mogelijkheid tot een Stop-Loss dekking, Het eigen behoud bedraagt de gemiddelde verzuimkosten over de afgelopen drie jaar. De werkgeverslasten kunnen bij Allianz worden meeverzekerd tot 25%. Het dekkingsniveau is bij Allianz begrenst op € 100.000,- per medewerker.

Verzekeraars

Bij het maken van de offerte voor uw verzuim­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een verzuim­verzekering

Wel verzekerd

 • Loondoorbetaling
 • Arbo - en verzuimbegeleiding (optioneel)
 • Re-integratiekosten
 • Vergoeding interventiekosten
 • Verhaalsrechtsbijstand (optioneel)

Niet verzekerd

 • De wachttijd of eigen risicotermijn
 • Fraude en opzet
 • Bekende omstandigheden bij aanvang verzekering