TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer.
U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.  

Excuses voor de ontstane overlast.

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer.

U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.

Excuses voor de ontstane overlast.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Omvang loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar

Het UWV kan bij een WIA aanvraag tot de conclusie komen dat een werkgever niet heeft voldaan aan zijn reïntegratieverplichtingen ten opzichte van een arbeidsongeschikte werknemer. Het UWV kan dan bepalen dat de werkgever nog een extra jaar het loon van deze werknemer moet doorbetalen

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Verzuimkosten te laag ingeschat door werkgevers

Werkgevers schatten de kosten van verzuim gemiddeld op 143 euro per dag per medewerker. In werkelijkheid blijkt een zieke werknemer de werkgever gemiddeld 250 euro per dag te kosten. Een verschil van risicoperceptie van ruim 60 procent. Uit een recent onderzoek van de Baken Adviesgroep 

Lees verder
26-10-2022

Cijfers ziektewet risico voor werkgevers

Afgelopen mei verscheen de laatste UWV-publicatie over de in- en uitstroom van sociale verzekeringsuitkeringen. Hoe groot is eigenlijk het Ziektewetrisico dat voor rekening van werkgevers komt? Om met het laatste te beginnen; de meeste Ziektewetuitkeringen worden niet rechtstreeks op ex-werkgevers verhaald. Zo'n 30 procent van

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraars beloven mkb meer inzicht in opbouw verzuimpremie

Het Verbond van Verzekeraars heeft een convenant gesloten met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarmee moet worden voorkomen dat mkb-bedrijven als gevolg van onduidelijke informatie onverwacht te maken krijgen met premiestijgingen bij een ziektegeval. Afgesproken is dat werkgevers in de offerte duidelijke informatie krijgen over

Lees verder