Provisieverbod ook voor ziekteverzuimverzekering?Op 13
april heeft de minister van Financiën het wetsontwerp gepubliceerd waarin onder
meer het komend verbod op provisie en de nieuwe regels rondom deskundigheid
worden uitgewerkt. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2013. In het consultatiedocument valt tevens onder de definitie inkomensverzekering;


'


Verzekeringen

Op 13 april heeft de minister van Financiën het wetsontwerp gepubliceerd waarin onder meer het komend verbod op provisie en de nieuwe regels rondom deskundigheid worden uitgewerkt. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2013. In het consultatiedocument valt tevens onder de definitie inkomensverzekering;

'

Verzekeringen voor een werkgever ter dekking van de financiële consequenties ten gevolge van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van zijn werknemers', ofwel de ziekteverzuimverzekering. De kans is dus groot dat de ziekteverzuimverzekering hiermee onder het provisieverbod zal gaan vallen per 1-1-2013 voor nieuwe verzekeringen.

Onze visie:

Wij zijn voorstander van een provisieverbod mits dit niet zal leiden tot kostenverhoging voor de verzekeringnemer. Juist de MKB ondernemer die start met personeel zal door de voorgenomen wetswijziging worden geconfronteerd met hogere advieskosten voor de ziekteverzuimverzekering. Rekenvoorbeeld:

Een ondernemer start met een eerste medewerker. Het bruto jaarloon van de bewerker bedraagt 20.000,- Euro. Normaal zou de premie voor de ziekteverzuimverzekering inclusief provisie ongeveer 600,- bedragen. Het provisiedeel bedraagt in dit geval (10%) ofwel 60,- Euro per jaar. Zonder provisie bedraagt de jaarpremie 540,- Euro echter..... de werkzaamheden voor de verzekeringsadviseur bestaan uit

  • inventarisatie ter bepaling / controle uitgangspunten
  • uitwerken premiescan
  • uitwerken offertes meerdere maatschappijen
  • advies / toelichting
  • aanvragen polis / controle
  • uitleg extranet / werkafspraken bij ziekmelding

Het intermediair zal aan totale tijdsbesteding voor het eerste jaar snel 3 tot 4,5 uur kwijt zijn. U kunt zelf wel doorrekenen dat de adviesvergoeding in het eerste jaar bij directe beloning hoger uitkomt. De MKB ondernemer die de stap zet naar een eerste personeelslid ziet dit mogelijk als extra drempel om de risico van loondoorbetalingsverplichting af te dekken. Naar onze mening zullen hierdoor meer ondernemers wachten met het afsluiten van een adequate ziekteverzuimverzekering met bijbehorende financiële risico's. De mogelijke gevolgen hiervan kunt u zelf wel invullen.
Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Werkgevers die met tijdelijke krachten werken opgelet!

De Eerste<br /> Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet aangenomen. Hoe hoger het<br /> verzuim van medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie een bedrijf<br /> straks moet afdragen. Hiermee wil de overheid de stijgende lasten van<br /> arbeidsongeschiktheid alsnog een halt toeroepen door meer verantwoordelijkheid<br /> bij werkgevers

Lees verder
26-10-2022

Last van explosieve premiestijging?

Diverse verzuimverzekeraars kijken bij tarief aanpassing niet uitsluitend naar de individuele schadelast maar in het bijzonder naar de schadelast van branchegenoten. Zo kan het gebeuren dat, ondanks dat uw verzuimcijfers keurig op orde zijn, u toch te maken krijgt met een forse tot zeer forse

Lees verder
26-10-2022

Wijziging Ziektewet en de gevolgen voor werkgevers

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' worden werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers in 2014 moeten betalen,

Lees verder
26-10-2022

Ondernemers gaan betalen voor zieke flexkrachten

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de<br /> UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige<br /> bedrijven wordt dat even schrikken. Onze adviseur Norbert Bakker legt uit<br /> waarom.<br /> <br /> Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in<br /> 2010 een half

Lees verder
26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar.<br /> <br /> Vast hartelijk dank voor uw begrip,<br /> <br /> Team Henst & Lunsen

Lees verder