Wijziging Ziektewet en de gevolgen voor werkgevers

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' worden werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers in 2014 moeten betalen,

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' worden werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers in 2014 moeten betalen, is -zowel voor de Ziektewet, als ook voor de WGA- gebaseerd op de huidige instroom. Door nu al te anticiperen, beperkt u straks uw schadelast en kosten.

Ondanks dat de wet ingaat op 1 januari 2014, wordt er voor de premievaststelling van de Ziektewet en WGA gerekend met de schadelast van twee jaar eerder. Daardoor zijn zieke ex-werknemers dit jaar bepalend voor de premie in 2014. Wat kunt u nú doen om uw toekomstige kosten van zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract te beperken?

Elke dag is belangrijk, en nu ook de ziektedagen van de flexibele krachten in uw organisatie

Is uw verzuimadministratie inclusief uw tijdelijke werknemers op orde? Hoeveel tijdelijke werknemers heeft u in dienst? En zijn er tijdelijke krachten ziek uit dienst gegaan? Een sluitende administratie van werknemers met een tijdelijk contract en hun eventuele ziektedatum geeft u de mogelijkheid om de toerekening van de gedifferentieerde premie door het UWV voor ziektewet- en WGA-instroom te controleren.

Herbeoordeling ziekteverzuim- en WIA-beleid en protocollen

Niet alleen de werkgever krijgt er verantwoordelijkheden bij, ook de werknemer zelf krijgt in de nieuwe wet een aantal verplichtingen die direct van invloed zijn op zijn uitkering. In een verzuimprotocol maakt u duidelijke afspraken over de reïntegratie inspanning na beëindiging van het dienstverband van werknemers met een tijdelijk contract. Een periode van arbeidsongeschiktheid is ingrijpend. Vaak raakt de balans tussen mens en werk ernstig verstoord en groeit het risico van langdurige uitval. Een arbeidsdeskundige kan ondersteunen om die situatie te voorkomen of om het evenwicht snel te herstellen. De arbeidsdeskundige zorgt, in overleg met de (ex)werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts, voor de meest effectieve route naar duurzaam herstel en stimuleert de werknemer om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen inzetbaarheid en (werk)plezier.

Inzet van preventieve maatregelen intensiveren

Werkgerelateerde verzuimoorzaken kunt u beperken door ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. En dat zij écht zin in hun werk hebben. Want mensen die écht zin hebben in hun werk zijn positief, energiek en betrokken. Zij hebben plezier in hun werk, leveren betere prestaties en verzuimen minder vaak.

Sturen op terugkeer naar werk van ex-werknemers

De Ziektewet- en WGA-premie van 2014 wordt gebaseerd op de instromers in 2012. Voor grote- en middelgrote organisaties is het daarom relevant dat (ex)werknemers met een tijdelijk contract - die op dit moment in de Ziektewet zitten - nú al gestimuleerd worden om daar weer uit te komen. Ga daarom bij ex-werknemers die - na een tijdelijk dienstverband - ziek uit dienst zijn gegaan na wat de status van herstel en werkhervatting is. Zo stuurt u op een (sneller) terugkeer naar werk.

Bron: 365


Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Ondernemers gaan betalen voor zieke flexkrachten

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige bedrijven wordt dat even schrikken. Onze adviseur Norbert Bakker legt uit waarom. Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in 2010 een half

Lees verder
26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

DNB let extra scherp op verzuim en AOV verzekeraars

De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze

Lees verder
26-10-2022

Agentschap Avero Achmea

Per heden beschikt ons kantoor ook over een direct agentschap met verzekeraar Avero Achmea.  Deze verzekering betreft een uitbreiding in het assortiment voor; schadeverzekeringen bedrijven zorg, inkomens- en verzuimverzekeringen In combinatie met dit agentschap kan ons kantoor nu tevens adviseren en bemiddelen voor de mantels

Lees verder
26-10-2022

Productwijzigingen Amersfoortse ziekteverzuimverzekering

De Amersfoortse heeft per 9 september 2013 de Moduleverzekering arbeidsongeschiktheid collectief geïntroduceerd ter vervanging van de huidige verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De Amersfoortse wil ook een conversie uitvoeren voor bestaande verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een datum voor de conversie is op dit moment nog niet

Lees verder