Ondernemers gaan betalen voor zieke flexkrachten

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de
UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige
bedrijven wordt dat even schrikken. Onze adviseur Norbert Bakker legt uit
waarom.

Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in
2010 een half

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige bedrijven wordt dat even schrikken. Onze adviseur Norbert Bakker legt uit waarom.

Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in 2010 een half jaartje bij u in dienst was. Ferry was een aardige jongen, maar wel erg veel afwezig met vage klachten. Dit was voor u mede de reden om zijn contract niet te verlengen.

En Sabra, die vlotte dame van afdeling marketing ? Dat was een toppertje. Erg jammer van dat paardrij-ongeluk in 2011. U wilde haar graag behouden, maar het wilde toch niet vlotten met de reïntregratie, waardoor u haar tijdelijke contract uiteindelijk toch ook niet heeft omgezet in een vaste aanstelling

Binnenkort staan Micha en Sabra weer helder op uw netvlies, als u de Ziektewet en WGA-flex beschikkingen van het UWV voor 2014 ontvangt. Want hun WGA instroom in 2012 en 2013 telt mee in uw Ziektewet en WGA-premie beschikkingen. Reden te meer om het even heel scherp na te (laten) rekenen.

Nieuwe ziektewet: u gaat meebetalen voor arbeidsongeschikte flexkrachten

Dit alles is het gevolg van de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) per 01-01-2013. Vanaf 2014 is uw premie mede afhankelijk van de WGA instroom van uw tijdelijke medewerkers vanaf 2012, en dus ook van tijdelijke krachten die sinds 01-01-2010 ziek zijn geworden en uiteindelijk de WGA instroomden.

Zijn er nog meer ondernemers die gaan schrikken? Wellicht de kleine ondernemers die juist al vele jaren geen enkel verzuimgeval of WGA instroom hadden, maar wel de pech hebben actief te zijn in een sector die een bovenmatige uitval van flexwerkers kent. U gaat meebetalen aan de lasten van uw concullega 's, of u moet er als outperformer voor kiezen om dit risico niet langer door het UWV maar door private partijen te laten verzekeren.

Dat privaat verzekeren wordt nog best lastig. Verzekeraars staan niet te springen op de WGA- flex of de privatisering van de Ziektewet; zij hebben al honderden miljoenen verlies geleden op private verzekering van de WGA instroom van de vaste werknemers en het vooruitzicht van de extra schadelast van de flexwerkers is buitengewoon ongunstig. Flexwerkers maken 1/6 deel uit van de totale beroepsbevolking maar zijn wel verantwoordelijk voor meer dan 55% van de totale schadelast. De schadelast van flexwerkers ligt relatief gezien dus 3 keer zo hoog dan dat van vaste medewerkers. Dat is voor een deel verklaarbaar door anti-selectie: werknemers met een bepaalde (chronische) ziekte komen veel moeilijker aan een vaste baan, en blijven dus noodgedwongen flexwerker, ook vanwege de onbekendheid van specifieke oplossingen daarvoor zoals de no risk polis en diverse stimulerings-en subsidieregelingen voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Maar de voornaamste veroorzaker is de kennelijk bedroevend slechte reïntegratie van flexwerkers vanuit de Ziektewet. Voor die kosten gaat u als ondernemer nu individueel of per branche meebetalen en u wordt medeverantwoordelijk voor de re-integratie zelf.

Neem maatregelen ter preventie

Des te belangrijker wordt het om juist ook voor de flexwerkers / tijdelijke contracten een goed proactief verzuim- en re-integratiebeleid toe te gaan passen. En denk ook kritisch na wat verstandig is ten aanzien van eventuele (private) verzekering: verzuimverzekeraars zijn vooral actief aan het begin van een ziekte, maar bouwen hun re-integratie inspanningen aantoonbaar af naar mate de datum van WGA instroom nadert: het verlies wordt kennelijk geaccepteerd en genomen. UWV en private WGA verzekeraars lijken vervolgens niet in staat te zijn na 2 jaar alsnog een succesvolle re-integratie op te starten.

Wat kunt u daar als ondernemer aan doen?

  • Controleer uw Ziektewet en WGA-flex beschikkingen goed en doe dat vooral tijdig: u heeft 'slechts' 6 weken om bezwaar aan te tekenen.
  • Blijf zelf proactief en kritisch bij verzuim en re-integratie. Neem geen genoegen met een al te afwachtende houding van Arbodienst en verzuimverzekeraar of bij vermeend gebrek aan medewerking van uw zieke werknemer. U bent en blijft zelf eindverantwoordelijk voor het casemanagement.
  • Schakel eerder een re-integratie specialist of arbeidsdeskundige in voor een second opinion of voor het uitvoeren van het casemanagement namens u. Dit kan veel problemen en kosten schelen. Uiteraard geldt dit zowel voor tijdelijke als vaste medewerkers!
  • Scheid situationeel verzuim zo snel mogelijk van medisch verzuim: naar mate u daar langer mee wacht neemt de kans dat situationeel verzuim (waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht hoeft te hebben!) echt medisch verzuim wordt, toe. Schakel bij twijfel ook hier een specialist in.
  • Zorg dat het totale ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico in handen is en blijf van één partij, bijvoorbeeld verzekeraar, die dan niet alleen het verzuimrisico van de eerste 2 jaar, maar ook het private WGA risico van 10 jaar draagt. Het voorkomt niet alleen 2 trajecten aan het bed van uw zieke (ex) medewerker, maar het zorgt er ook voor dat de verzekeraar een groter belang heeft en houdt bij re-integratie-inspanningen, met name het 2e ziektejaar.

Dit artikel is tevens gepubliceerd op Sprout.nl. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op met Norbert Bakker via telefoonnummer 0342-401945 of stuur ons uw vragen per mail.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

DNB let extra scherp op verzuim en AOV verzekeraars

De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze

Lees verder
26-10-2022

Agentschap Avero Achmea

Per heden beschikt ons kantoor ook over een direct agentschap met verzekeraar Avero Achmea.  Deze verzekering betreft een uitbreiding in het assortiment voor; schadeverzekeringen bedrijven zorg, inkomens- en verzuimverzekeringen In combinatie met dit agentschap kan ons kantoor nu tevens adviseren en bemiddelen voor de mantels

Lees verder
26-10-2022

Productwijzigingen Amersfoortse ziekteverzuimverzekering

De Amersfoortse heeft per 9 september 2013 de Moduleverzekering arbeidsongeschiktheid collectief geïntroduceerd ter vervanging van de huidige verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De Amersfoortse wil ook een conversie uitvoeren voor bestaande verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een datum voor de conversie is op dit moment nog niet

Lees verder
26-10-2022

Premies WGA en ZW 2014: oppassen met hoge correctiefactor

UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW bekendgemaakt. De meeste publiek verzekerde werkgevers gaan lagere premies betalen. Door hoge correctiefactoren bij de WGA-flex en ZW-flex kunnen opslagen echter fors uitvallen. In eigenrisicodragen WGA zit niet veel beweging, bij de ZW is eigenrisicodragen nog marginaal.

Lees verder