Last van explosieve premiestijging?

Diverse verzuimverzekeraars kijken bij tarief aanpassing niet uitsluitend naar de individuele schadelast maar in het bijzonder naar de schadelast van branchegenoten. Zo kan het gebeuren dat, ondanks dat uw verzuimcijfers keurig op orde zijn, u toch te maken krijgt met een forse tot zeer forse

Diverse verzuimverzekeraars kijken bij tarief aanpassing niet uitsluitend naar de individuele schadelast maar in het bijzonder naar de schadelast van branchegenoten. Zo kan het gebeuren dat, ondanks dat uw verzuimcijfers keurig op orde zijn, u toch te maken krijgt met een forse tot zeer forse premieverhoging. Ook bij de keuze van een ziekteverzuimverzekering kijken ondernemers te vaak en te veel naar de premie terwijl dit weinig tot niets zegt over de premie voor de komende jaren. Ondernemers met een bestaande ziekteverzuimverzekering bieden wij een second opinie aan tegen een vaste adviesvergoeding afhankelijk van het aantal medewerkers.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Wijziging Ziektewet en de gevolgen voor werkgevers

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' worden werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers in 2014 moeten betalen,

Lees verder
26-10-2022

Ondernemers gaan betalen voor zieke flexkrachten

De komende maanden ontvangt ieder bedrijf met personeel de UWV beschikkingen voor de Ziektewet- en WGA-flexpremies per 2014. Voor sommige bedrijven wordt dat even schrikken. Onze adviseur Norbert Bakker legt uit waarom. Kent u Micha nog? Micha was die magazijnmedewerker die in 2010 een half

Lees verder
26-10-2022

Beperkte telefonische bereikbaarheid 28-5-2013 middag

Vanwege interne opleidingsactiviteiten zijn wij op 28-5-2013 van 13:30 uur tot 17:00 uur telefonisch beperkt bereikbaar. Vast hartelijk dank voor uw begrip, Team Henst & Lunsen

Lees verder
26-10-2022

DNB let extra scherp op verzuim en AOV verzekeraars

De markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat onder druk. De regelgeving is in 2006 aangepast, waardoor risico's verschuiven van de publieke naar de private sector. Bovendien kunnen vanaf 2016 meer mensen een beroep doen op een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat brengt extra risico's met zich mee." Deze

Lees verder
26-10-2022

Agentschap Avero Achmea

Per heden beschikt ons kantoor ook over een direct agentschap met verzekeraar Avero Achmea.  Deze verzekering betreft een uitbreiding in het assortiment voor; schadeverzekeringen bedrijven zorg, inkomens- en verzuimverzekeringen In combinatie met dit agentschap kan ons kantoor nu tevens adviseren en bemiddelen voor de mantels

Lees verder