Productwijzigingen Amersfoortse ziekteverzuimverzekering

De
Amersfoortse heeft per 9 september 2013 de Moduleverzekering arbeidsongeschiktheid
collectief geïntroduceerd ter vervanging van de huidige verzuim- en collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De Amersfoortse wil ook een conversie uitvoeren
voor bestaande verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een
datum voor de conversie is op dit moment nog niet

De Amersfoortse heeft per 9 september 2013 de Moduleverzekering arbeidsongeschiktheid collectief geïntroduceerd ter vervanging van de huidige verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De Amersfoortse wil ook een conversie uitvoeren voor bestaande verzuim- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een datum voor de conversie is op dit moment nog niet beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen voor werkgevers die al een bestaande verzuim- of collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben lopen bij de Amersfoortse zijn;

  • In-en uitdienstmeldingen en salariswijzigingen moeten direct online worden doorgeven via extra-net. Niet aangemeld is strikt genomen geen verzekeringsdekking!
  • Jaarlijkse na verrekening komt te vervallen door "real time" werknemersbestand en actuele loonsom
  • De bonus/malus komt te vervallen. De premie blijft gedurende 3 jaar ongewijzigd (en-bloc wijzigingen uitgezonden) waarbij premiepercentage bij aanvang en 3 jaarlijks zal worden bepaald aan de hand van medewerkersbestand - sector gegevens en het risicoprofiel van de onderneming
  • Uitkeringsberichten, goedkeuring en declaraties voor interventies zullen via extra-net worden verwerkt.

In de oude situatie was het voor werkgevers erg prettig dat er automatisch verzekeringsdekking bestond bij personele mutaties. Forse naheffing bij een oplopend werknemersbestand is in de nieuwe systematiek niet meer mogelijk. Wel zullen we nauwlettend in de gaten moeten houden of premiestabiliteit ook in het nieuwe product voldoende zichtbaar blijft. Dit was immers hét USP van de Amersfoortse.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Premies WGA en ZW 2014: oppassen met hoge correctiefactor

UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW bekendgemaakt.<br /> De meeste publiek verzekerde werkgevers gaan lagere premies betalen.<br /> Door hoge correctiefactoren bij de WGA-flex en ZW-flex kunnen opslagen echter fors uitvallen.<br /> In eigenrisicodragen WGA zit niet veel beweging, bij de ZW is eigenrisicodragen nog marginaal.

Lees verder
26-10-2022

Online MKB verzekeringen regelen via Bedrijfverzekerd.nl

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs BV heeft vandaag<br /> haar 7e website gelanceerd.  <br /> <br /> Bedrijfverzekerd.nl  is<br /> bedoelt voor ZZP'ers en MKB ondernemers die geen uren de tijd hebben om met een<br /> adviseur om de tafel te zitten, maar in staat zijn om zelf hun verzekeringen<br /> online te

Lees verder
26-10-2022

TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer.<br /> U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.  <br /> <br /> Excuses voor de ontstane overlast.

Lees verder
26-10-2022

Omvang loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar

Het UWV kan bij een WIA aanvraag tot de conclusie komen dat een werkgever niet heeft voldaan aan zijn reïntegratieverplichtingen ten opzichte van een arbeidsongeschikte werknemer. Het UWV kan dan bepalen dat de werkgever nog een extra jaar het loon van deze werknemer moet doorbetalen

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder