Premies WGA en ZW 2014: oppassen met hoge correctiefactor

UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW bekendgemaakt.
De meeste publiek verzekerde werkgevers gaan lagere premies betalen.
Door hoge correctiefactoren bij de WGA-flex en ZW-flex kunnen opslagen echter fors uitvallen.
In eigenrisicodragen WGA zit niet veel beweging, bij de ZW is eigenrisicodragen nog marginaal.

  • UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW bekendgemaakt.
  • De meeste publiek verzekerde werkgevers gaan lagere premies betalen.
  • Door hoge correctiefactoren bij de WGA-flex en ZW-flex kunnen opslagen echter fors uitvallen.
  • In eigenrisicodragen WGA zit niet veel beweging, bij de ZW is eigenrisicodragen nog marginaal.

De meeste publiek verzekerde werkgevers betalen in 2014 lagere premies voor de WGA en de ZW. UWV hanteert straks echter ook hoge correctiefactoren bij de WGA-flex en de ZW-flex. Die kunnen ervoor zorgen dat een eventuele opslag op een van deze premies grote financiële gevolgen heeft. Dit is af te leiden uit de UWV-nota gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014.

Volgens UWV betaalt 70% van de publiek verzekerde grote werkgevers straks een lagere premie voor de WGA. De daling van de ZW-premie geldt voor 97% van de werkgevers. Concreet daalt het rekenpercentage voor WGA-vast van 0,54% nu naar 0,51% in 2014. Het (nieuw geïntroduceerde) rekenpercentage ZW-flex komt in 2014 uit op 0,34%, terwijl het ZW-aandeel in de sectorpremie nu nog op 0,51% ligt. Het (eveneens nieuwe) rekenpercentage WGA-flex bedraagt 0,18%.

Correctiefactor vormt risico

De risico's en kansen zitten in 2014 vooral in de hoge correctiefactor voor de WGA-flex en de ZW-flex. Die ligt bij beide regelingen op (maximaal) 2, waardoor een opslag of daling op de premie fors kan uitvallen. Dit komt door het grote verschil tussen het werkgeversrisicopercentage (waarbij alleen de lasten van WGA-instroom van 2012 meetellen) en het rekenpercentage (waarbij de instroom in de WGA en de ZW van 2012, 2013 en 2014 meetelt).

Situatie is van tijdelijke aard

Volgens UWV gaat het om een tijdelijke situatie. De uitkeringsinstantie verwacht dat beide correctiefactoren de komende jaren snel zullen dalen naar circa 1. De correctiefactor WGA-vast daalt komend jaar al van 1,78 naar 1,44 en zal volgens UWV uiteindelijk ook rond de 1 uitkomen. Dit komt doordat steeds meer uitkeringen aan werkgevers kunnen worden toegerekend. Door de gunstige ontwikkeling van de publieke premie verwacht UWV in 2014 verder geen groei van het aandeel eigenrisicodragers WGA (nu 30%). Bij de ZW wordt die aanwas wel verwacht, maar daar is eigenrisicodragen nog een zeer bescheiden fenomeen (minder dan 0,5% van alle werkgevers).

Meer informatie

Bekijk de UWV-nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014.Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

26-10-2022

Online MKB verzekeringen regelen via Bedrijfverzekerd.nl

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs BV heeft vandaag haar 7e website gelanceerd.  Bedrijfverzekerd.nl  is bedoelt voor ZZP'ers en MKB ondernemers die geen uren de tijd hebben om met een adviseur om de tafel te zitten, maar in staat zijn om zelf hun verzekeringen online te

Lees verder
26-10-2022

TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer. U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.   Excuses voor de ontstane overlast.

Lees verder
26-10-2022

Omvang loondoorbetalingsverplichting tijdens het derde ziektejaar

Het UWV kan bij een WIA aanvraag tot de conclusie komen dat een werkgever niet heeft voldaan aan zijn reïntegratieverplichtingen ten opzichte van een arbeidsongeschikte werknemer. Het UWV kan dan bepalen dat de werkgever nog een extra jaar het loon van deze werknemer moet doorbetalen

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Verzuimkosten te laag ingeschat door werkgevers

Werkgevers schatten de kosten van verzuim gemiddeld op 143 euro per dag per medewerker. In werkelijkheid blijkt een zieke werknemer de werkgever gemiddeld 250 euro per dag te kosten. Een verschil van risicoperceptie van ruim 60 procent. Uit een recent onderzoek van de Baken Adviesgroep 

Lees verder