AXIS - Verzuim Totaal Op Maat

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk uit handen neemt.

VTOM geeft keuze vrijheid door de werknemers te verdelen in twee loongroepen:

 • Personeel met een totaal SV-loon van meer dan € 7.500 per jaar (Premium Plus) 
 • Personeel met een totaal SV-loon van minder dan € 7.500 per jaar (Premium)

De Premium Plus groep met meer dan € 7.500 jaarloon dient altijd verzekerd te worden. De Premium groep met minder dan € 7.500 jaarloon mag meeverzekerd worden.

Voor beide groepen is de volledige conventionele verzuimdekking van toepassing. Zo ondervangen we eventuele salarisstijgingen en is het personeel met meer dan € 7.500 jaarloon automatisch meeverzekerd. Dit betekent dat de ondernemer kan kiezen om alle werknemers met een lager salaris dan € 7.500 op jaarbasis buiten de verzekering te houden en hiermee de te verzekeren loonsom te beperken. Voorbeeld: Een onderneming heeft 4 fulltimers, 2 parttimers en 4 oproepkrachten met allen een hoger SV-jaarloon dan € 7.500 per jaar. Deze groep valt onder de Premium Plus verzekering en heeft een conventionele verzuimdekking. De onderneming heeft daarnaast nog 8 nul-uren contracten waarbij het oproepbare personeel minder dan € 7.500 per jaar verdient. Deze groep valt onder de Premium verzekering. Voor deze groep zijn twee mogelijkheden: 1. De groep wordt niet meegenomen in de verzekering waardoor de loonsom (en dus premie) wordt beperkt. 2. De groep wordt wel meegenomen in de verzekering maar krijgt een aanzienlijk lagere premie omdat de kans op langdurig verzuim lager is. *Premium en Premium Plus geven dezelfde dekking en hebben beide een uitkering van maximaal 104 weken vanaf het eerste moment van verzuim.

Ondernemer/DGA meeverzekeren Indien de onderneming minimaal 4 medewerkers in dienst heeft bestaat de mogelijkheid om de ondernemer/DGA mee te verzekeren op de verzuimverzekering. De premie is leeftijdsafhankelijk en kent vaste verzekerde sommen. Er is geen medische keuring noodzakelijk alleen psychische klachten zijn uitgesloten.

HR, Verzuim- en Arbo opvolging Bij het Verzuim Totaal Op Maat pakket is afname van de verzuim- en Arbo opvolging via onze vaste partner PersonPlus verplicht. Het polis pakket omvat bovenstaande producten naar keuze, inclusief de bijbehorende diensten van PersonPlus. Belangrijke punten binnen de dienstverlening van PersonPlus zijn: - Onbeperkte helpdesk voor zowel medewerker als werkgever voor alle vragen rondom contract, wetgeving en CAO. - Ziekmeldingen worden direct vanaf de eerste ziektemelding opgevolgd. - Ziekmeldingen worden op de eerste ziektedag door PersonPlus bij de verzekeraar gedaan. Dit bespaart uw verzekerde tijd en moeite. - Onderhoud van de contacten met de Arbo-arts, inclusief begeleiding van werkgever en werknemer. - Opstellen van een plan van aanpak m.b.t. re-integratie of uitstroming.

Voor wie kunt u deze verzekering aanvragen?

Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is voor verschillende doelgroepen beschikbaar, waarbij de sector indeling van het UWV is aangehouden. Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan: 

 • Detailhandel en ambachten 
 • Grootwinkelbedrijf 
 •  Banken
 • Verzekeringswezen en ziekenfondsen
 • Uitgeverij 
 • Groothandel I + II 
 • Zakelijke dienstverlening I + II + III 
 • Culturele instellingen
 • Telecommunicatie Premie en naverrekening

Bij het aangaan van de verzekering wordt de premie gebaseerd op de UWV sectorcode en de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar. Maatwerk is mogelijk. Elk kalenderjaar wordt de premie geïndexeerd en herzien volgens de bonus/malus staffel die u in de voorwaarden kunt terugvinden. 

Direct uw offerte verzuimverzekering aanvragen? Klik hier   of bel ons op telefoonnummer 0342-401954.

Verzekeringskaart VTOM

Polisvoorwaarden VTOM

Overzicht Verzuimverzekeraars


Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over verzuimverzekeringen en wat verzuimverzekeringen.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!