UWV: premies WGA en ZW bewegen amper in 2017

De publieke premies voor de WGA en Ziektewet die voor 2017 zijn vastgesteld, wijken nauwelijks af van die voor 2016. Dit schrijft UWV in zijn septembernota. Wij keken halsreikend uit naar deze publicatie aangezien wij de premies nodig hebben voor advisering over eigenrisicodragen.

Volgens UWV ontwikkelen de premies voor werkgevers die bij deze instantie voor de WGA en Ziektewet zijn verzekerd zich volgens verwachting. De gemiddelde premie van de publieke WGA-verzekering voor 2017 stijgt 0,03 procentpunt ten opzichte van die voor 2016. Bij de ZW-premie gaat het om een stijging met 0,01 procentpunt. 

Gemiddelde WGA-premie stijgt naar 0,74%

De gemiddelde WGA-premie gaat van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Volgens UWV komt dit doordat de WGA nog altijd in opbouw is. Werkgevers die al langer bij UWV verzekerd zijn, zien hun premie hierbij harder stijgen dan gemiddeld, namelijk met 0,05%-punt. Van alle publiek verzekerde werkgevers krijgt 38% met een stijging van de WGA-premie te maken. Voor 13% blijft de premie gelijk en 49% mag zich verheugen over een daling. Met betrekking tot het aantal eigenrisicodragers voor de WGA gaat UWV uit van een stabilisatie. 
 

Gemiddelde ZW-premie daalt naar 0,35%

Bij de Ziektewet daalt de gemiddelde premie van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Dit is te danken aan de toename van het eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2016, die naar verwachting zal doorzetten in 2017. Door deze tendens neemt niet alleen de totale loonsom van bij UWV verzekerde werkgevers af, maar dalen ook hun gezamenlijke uitkeringslasten. Ook de gemiddelde sectorale premie voor kleine werkgevers vertoont een licht neergaande lijn. Van de publiek verzekerde werkgevers krijgt 85% te maken met een daling van de ZW-premie en 14% met een stijging. 

Meer informatie;

• Bekijk de volledige Nota gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017

Meer nieuws


Nieuwe voorwaarden Allianz beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Per 1 maart introduceert Allianz nieuwe voorwaarden voor de (Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringsvoorwaarden zijn aangepast naar de huidige marktontwikkelingen en wet- en regelgeving en zijn o...
Lees verder
 
nieuwe voorwaarden Allianz beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen
Per 1 maart introduceert Allianz nieuwe voorwaarden voor haar (Beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringsvoorwaarden zijn aangepast naar de huidige marktontwikkelingen en wet- en regelgeving en zijn...
Lees verder