MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte.

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is sinds 1 januari 2020 op de markt. Dit verzekeringsproduct biedt kleine werkgevers naast dekking van het financiële risico bij ziekte van werknemers ook ondersteuning bij de verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie.

De minister: “Zowel het Verbond van Verzekeraars als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen positieve signalen over het verzekeringsproduct. Verzekeraars zien dit ook terug in de klanttevredenheidsscores. Elementen uit de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering worden tevens onderdeel van al langer bestaande verzuimverzekeringsproducten. De uitbreiding van de bestaande verzuimverzekeringen is dan ook een gunstig effect van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

“Voor 2022 verwachten verzekeraars een verdere groei van het gebruik van het product. MKB-Nederland heeft de campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn’ verlengd en draagt zo bij aan het vergroten van de bekendheid. Ik ben voornemens om in 2023 een onderzoek te laten uitvoeren naar de verzekeringsgraad onder (kleine) werkgevers. Dit onderzoek moet inzicht geven waar (kleine) werkgevers zich tegen verzekeren en hoe zich dat verhoudt tot de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.”  Meer weten over een MKB verzuim ontzorgverzekering? Bel onze specialisten op 0342-401945 of stuur ons uw contactverzoek per mail.

Meer nieuws


MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar
Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd van twee jaar. Adriaansens: &l...
Lees verder
 
Stijging aantal verzekerde ZZP-ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd. Volgens stat...
Lees verder
 
Verzekeraar CNA verhoogt minimumpremies naar 5.000,- EUR
Verzekeraar CNA informeerde ons dat zij zich genoodzaakt ziet voor alle lines de minimumpremie new business te verhogen naar € 5.000,-  De aangekondigde verhoging zal gelden per komende premiever...
Lees verder
 
Allianz - premie-aanpassingen in deel zakelijke schadeportfolio per 1 januari 2023
Als gevolg van onder ander de hoge inflatie, stijging van het aantal schades en stijging van het gemiddelde schadebedrag per claim zal verzekeraar Allianz voor een deel van haar zakelijke schadeportfolio premie...
Lees verder