De Verzuim-ontzorgverzekering

Op 1 januari 2020 is het zover. Dan kunnen mkb ondernemers de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt en ondersteunt werkgevers als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun personeel te maken krijgen. Achmea , ASR, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Aegon gaan de nieuwe verzekering uit de koker van Sociale Zaken in elk geval aanbieden.

Wat biedt de Verzuim-ontzorgverzekering?

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daartoe heeft zijn ministerie met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars aan de hand van een convenant de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd in een convenant dat door de drie partijen is ondertekend.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering?

In het convenant zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen.

  1. Zo moet de re-integratiedienstverlening gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  2. Daarnaast is het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd.
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  4. De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie overals het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen.
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Voor welke klanten is de verzekering bedoeld?

Het belangrijkste doel van de Verzuim-ontzorgverzekering is dat kleine werkgevers alle benodigde dienstverlening krijgen die hoort bij het managen van ziekteverzuim. Zowel werkgevers als werknemers mogen rekenen op een optimale ondersteuning van de casemanager die een centrale rol heeft. Deze casemanager wordt aangesteld door de verzekeraar en regisseert bij langdurig verzuim het hele proces. Ook zijn er bindende afspraken gemaakt over de gevolgen van ziekteverzuim voor de premie, zodat de werkgever niet voor verrassingen kan komen te staan.  Let op; Ondanks dat verzekeraars veel werk uit handen kunnen nemen, blijven werkgevers volgens de wet verantwoordelijk om een zieke werknemer te re-integreren, zelfs met een Verzuim ontzorgverzekering.

Meer nieuws


Actietarief bij Movir voor zakelijke professionals verlengd tot tot 1-1-2021
Diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals, profiteren van een aantrekkelijk tarief als zij voor 1 januari 2021 een Langlopende Beroeps-...
Lees verder
 
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?
Misverstand Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder on...
Lees verder
 
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?
Misverstand Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder on...
Lees verder
 
Productverbetering Chubb Cyber Enterprise Risk Management
Chubb heeft onlangs haar cyberverzekering verbeterd. De belangrijkste verbeteringen in de polisvoorwaarden zijn: • In geval van een bedrijfsstilstand wordt de brutowinst in plaats van de nettowinst verg...
Lees verder